Dzień konsultacyjny
z Urzędem Patentowym RP
26 września 2023
godz. 09:00-15:00
ONLINE
Udział jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
/
Spotkania informacyjno-konsultacyjne w obszarze ochrony własności intelektualnej 
+48
Zarejestruj się!
Zakres konsultacji:
  • Ochrona własności intelektualnej, w tym przemysłowej
  • Prawa autorskie i prawa pokrewne
  • Międzynarodowe procedury ochrony własności przemysłowej
  • Procedury udzielania patentów europejskich
  • Ochrona marki i designu – czyli znak towarowy i wzór przemysłowy
  • Ochrona własności intelektualnej w obszarze IT/ICT
  • Źródła finansowania ochrony własności przemysłowej
  • Korzystanie z baz patentowych
Konsultacje skierowane są do innowatorów, naukowców, studentów oraz przedstawicieli uczelni, pracujących, uczących się lub zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. 
W celu ustalenia godzin konsultacji - skontaktujemy się telefonicznie i/lub mailowo.
Konsultacje poprowadzą eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
Izabela Kopeć
wspolpraca@pcinn.org
+48 515 410 769
ul. Lenartowicza 4, Rzeszów
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
2023 Copyright      Podkarpackie Centrum Innowacji          All rights reserved